Skip to Navigation

Ffermydd Solar wedi ei gosod ar y ddaear a thir amaethyddol: y ffeithiau

Mae unrhyw awgrym bod ffermiau solar yn peryglu ddiogelwch bwyd yn ffug. Mewn gwirionedd, mae’r gwrthwyneb yn wir, ac mae’r papur briffio hwn yn egluro rôl ffermydd solar o ran cefnogi’r cyflenwad bwyd yng Nghymru, yn ogystal â’u cyfraniad at amcanion economaidd a newid hinsawdd ehangach. 
 
Ei fwriad yw helpu aelodau o’r cyhoedd, Aelodau’r Senedd, ASau, swyddogion cynllunio ac mwy sydd â diddordeb mewn rheoli cefn gwlad i ddeall sut mae ynni’r haul yn cyd-fynd ag anghenion defnydd tir Cymru. 
 
Mae’r papur briffio yn edrych ar y berthynas rhwng solar ar y ddaear a defnydd tir a phriddoedd, costau ynni a diogelwch bwyd. 

Mae fersiwn Saesneg o’r papur briffio hwn ar gael yma.